• Duy trì độ tươi của cá bằng bọt nước biển siêu mịn nồng độ oxy thấp

  • Máy tạo bọt nước siêu nhỏ Nano-Fresher Serial WP.

Top